Hitit İlahiyat Dergisi’nin ‘Din ve Coğrafya’ adlı özel sayısı yayımlandı.

Hitit İlahiyat Dergisi’nin ‘Din ve Coğrafya’ adlı özel sayısı yayımlandı.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 05-06 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. I-IV. Asırlar) konulu Din ve Coğrafya Sempozyumu’nda sunulan 14 sözlü bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş makale çalışmalarının yer aldığı Hitit İlahiyat Dergisi Özel Sayısı yayımlandı. 

Din ve coğrafya ilişkisinin çok yönlü bir biçimde ele alınmasını sağlayan bu özel sayıda, İslam Tarihi, Hadis, Kelam, Tefsir, Tasavvuf, Dinler Tarihi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı gibi farklı disiplin alanlarında uzman araştırmacıların çalışmaları bir araya getirildi.HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak