Fakültemiz Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Fakültemizin dış paydaşlarından oluşan danışma kurulu üyeleri ile her yıl en az iki defa yapılan toplantının 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Fakülte Dekanımız Prof. Dr. İsmail BULUT başkanlığında 27.10.2023 tarihinde Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya fakültemiz dekanı Prof. Dr. İsmail BULUT, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus ÖZTÜRK, Fakülte Sekreteri Kenan YAŞAR, Bölüm Başkanları Temsilcisi Prof. Dr. Selim TÜRCAN, Kalite Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Yakup ÇOŞTU, İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Hüseyin KIR, İl Müftü Yrd. Fatih KAYA, STK Temsilcisi Abdurrahman ÇIRAK, STK Temsilcisi İsmail TUNCEL, STK Temsilcisi Ali ILICA, Veli Temsilcisi İsmail SERT, Lisansüstü Mezun Öğrenci Temsilcisi Sema ATİK, Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi Ömer Faruk BOZOĞLU, Lisans Öğrenci Temsilcisi Furkan GÜNER, Lisans Mezun Öğrenci Temsilcisi Merve Zeynep ÇETİNKAYA katıldı.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr İsmail BULUT kurul üyelerine katılımları ve kurul üyeliğini kabul etmeleri nedeniyle teşekkür etti. 

Dekanımız Prof. Dr. İsmail BULUT;

● Kurulun oluşturulma amacından bahsederek dış paydaşlarımız ile iletişim ve istişare kanallarının en iyi şekilde kullanılarak, etkin katılım sağlanmasının beklendiği, bu kapsamda anket oluşturulduğu,

● Fakültemiz ile işbirliği içinde olan vakıflara teşekkür edilerek, işbirliğinin çeşitlendirilmesinin planlandığı,

● Misyon ve vizyonumuzun tüm paydaşların katılımıyla belirlendiğini,

● Fakültemizin uluslararası akreditasyon sürecinin devam ettiğini,

● Akreditasyon sürecinin fakültedeki tüm faaliyetlerin niteliğini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirildiğini vurguladı.


Kalite Akreditasyon Koordinatörümüz Prof. Dr. Yakup ÇOŞTU;

● Kalite süreci hakkında bilgilendirme yaparak toplumsal katkı anlamında paydaşların görüşlerinin önemine değinmiştir.

Özellikle Araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında yapılacak faaliyetler konusunda dış paydaşların görüşlerinin önemli olduğunu vurguladı. 

Dış paydaş anketinden elde edilen sonuçların Kalite Akreditasyon Komisyonu tarafından değerlendirilerek düzenlenecek faaliyetlerin planlamasında kullanıldığını belirtti.


Bölüm Başkanı temsilcimiz Prof. Dr Selim TÜRCAN;

● Kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalarda irtibatın planlı olmasının sürece olumlu katkı sağlayacağını ifade etmiştir

Lisans Mezun Öğrenci temsilcimiz Merve Zeynep ÇETİNKAYA;

● Bilişim derslerinin Fakültede okutulmasının öğrencilere katkı sağlayacağı,

● TÜBİTAK projeleri ile ilgili bilgilendirmelerin daha fazla yapılmasının uygun olacağı, 

● Mesleğe yönelik sınavlar ve sistem hakkında bilgilendirmelerin faydalı olacağını, kariyer etkinliklerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.


Lisansüstü mezun öğrenci temsilcimiz Sema ATİK; 

● Tez savunma sınavlarının Çevrimiçi yapılması durumunda imza işlemlerinde sorun yaşandığına,

Lisansüstü öğrencilere yönelik oryantasyon etkinliklerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.


Lisansüstü Öğrenci temsilcimiz Ömer Faruk BOZOĞLU;

● Lisansüstüne başlayanların bir kısmının işin ciddiyetinde olmadığının ve lisansüstü zorluk derecesinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu bunun sonucunda bırakmayı düşünenler ya da bırakanların olduğunu,

● Lisansüstü öğrencilerin zorlanmasının sebebinin önceden yeterince araştırma yapmadan eğitime başlamaları olduğunu, bu kapsamda lisansüstü programların tanıtımının yapılması gerektiğini ifade etti.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin KIR;

● İlahiyat Fakültesinin sayılı fakülteler arasında olduğunu,

● Karşılaşılan problemlere ortak çözümler üretilmesi gerektiğini,

● Akademik bilgi ve tecrübenin aktarılması noktasında kullanılan dilde belli sıkıntılar yaşandığını,

● Öğretim elemanlarının Milli Eğitim okullarında alanları ile alakalı eğitim veya seminer vermelerinin öğrencilerinin gelişime katkı sunacağını, 

● Akademisyenlerin ortaöğretim okullarında müdür olarak görevlendirilmelerinin eğitim öğretim süreçlerine önemli katkı sağlayacağını, Türkiye'de bunun örneklerinin olduğunu ifade etti.


Veli Temsilcisi İsmail SERT;

● Hafızlık çalışması yapan öğrencilere bir hafız olarak yardımcı olmaya hazır olduğunu, 

12 yıldır Doç. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz tarafından sürdürülen Hadis okumalarının diğer alanlara da yangınlaştırılmasının faydalı olacağını dile getirdi. 


Müftü Yardımcısı Fatih KAYA İl Müftümüzün selamı ile konuşmasına başlayarak;

● İl Müftülüğü ve HİSAM iş birliği ile hayata geçirilen din görevlilerine yönelik 16 haftalık mesleki gelişim Akademisi projesinin verimli ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, katkılarından dolayı İlahiyat Fakültesi öüretim üyelerine minnetar olduğunu,

● İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin gireceği sınavlarla alakalı Müftülükten gelecek olan uzmanlar eşliğinde bilgilendirme toplantısı yapılabileceği,

● Diyanet İşleri başkanlığında görev almayı düşünen öğrencilere yönelik ortak programların yapılabileceği,

● İlahiyat alanında din görevlilerine yönelik lisansüstü program açılmasının faydalı olacağı konularına değinmiştir.


STK Temsilcisi İsmail TUNCEL;

● Din görevlilerinin yetişmesinde teorik eğitimin yanında uygulama alanının da daha güçlendirilmesinin gerektiği konusuna değindi.


STK Temsilcisi Ali ILICA;

● Çorum İmama Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) olarak Fakülteye ve öğrencilere yapılacak maddi katkıların Dekanlıkla yapılan istişare ile planlandığını, 

● Bu  kapsamda İMVAK olarak öğrencilere burs verildiğini ve burs verilen öğrencilerin sayısının artırılabileceği, 

● İhtiyaç sahibi tüm öğrencilerin öğle yemeğinin karşılanacağını, giysi ihtiyacı olan öğrencilerin bu ihtiyaçlarının da karşılanacağı, 

● Öğrencilerin sosyal hayata intibaklarının sağlanması amacıyla İMVAK toplantı salonunun öğrencilerin ve fakültenin her zaman hizmetinde olduğu,

● Öğrencilerin farklı alanlara yönelmesi gerektiği, İMVAK olarak bu alanlara da destek verileceği,

● İl dışından alanında uzman olan hocaların davet edilmesi durumunda gerekli desteğin sağlanacağı, davet edilen hocaların yapacağı  programın iki aşamalı olması ve ikinci aşamasının da halka dönük olması gerektiği,

● Fakültede kabiliyeti olan öğrencilerin dergi çıkarmaları için desteklenmeleri gerektiği 

● Halk içerisinde İlahiyat alanında akademik konulara ilgi duyanlar olduğu, İMVAK bünyesinde ilgi duyanlara dönük sohbet programlarının yapılmasının akademik gelişime olumlu katkı sağlayacağını belirtti.
HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook