Diğer Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Almak İçin Dilekçe Veren Öğrencilerin Sonuçları

Diğer üniversitelerin yaz okullarında ders almak için dilekçe veren öğrencilerin durumları not girişleri devam ettiğinden dersin kredisi, içeriği ve Üniversitemizde açılma durumuna göre değerlendirilmiştir.

İlgili Öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları halinde yaz okulundan ders alabilirler

1)Üniversitemiz öğrencileri yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılında başarısız oldukları, notunu yükseltmek istedikleri veya alamadıkları ders/dersleri, -yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında - 12 ulusal krediye kadar dersalabilirler.
2) Bir öğrencinin normal dönemde almadığı veya aldığı halde devamını sağlayamadığı dersi yaz okulunda alabilmesi için GANO’sunun 2,00 ve üzeri olması gerekir.
3) Birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz. Ön koşullu derslerde ön koşulu sağlanmayan dersler yaz okulunda alınamaz. Bir üst sınıftan ders alınabilmesi için öğrencinin GANO’sunun 3,00 ve üzeri olması gerekir.
4) Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders, diğer üniversitelerden alınamaz.
5) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin, ilgili eğitim birimine başvurmaları gerekmektedir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Birimdeki yaz okulunda açılmayan bir ders, Üniversite içinde başka bir Birimden alınabilir. Bunun için diğer Birimden alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil ve kredi açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

8) Azami süresini tamamlayan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar.


Sadece dersin kredisi, içeriği ve Üniversitemizde açılma durumuna göre değerlendirilen yaz okulu değerlendirme sonuçları aşağıdadır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube