Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri lisansüstü eğitimi öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Amacımız ana bilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik ve katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, felsefe ve din bilimlerinde toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır. 

Bölümümüz tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir. Kelam, Tefsir ve Temel İslam Bilimleri alanlarında doktora, Kelam, Tefsir, İslam Hukuku, Tasavvuf ve Temel İslam Bilimleri alanlarında ise yüksek lisans programı bulunmaktadır. Arap Dili ve Belagatı, İslam Mezhepleri Tarihi, Kıraat bilim dallarına dair yüksek lisans ve doktora eğitimleri de Temel İslam Bilimleri alanında verilmektedir. Ayrıca Temel İslam Bilimleri tezsiz yüksek lisans programı da bulunmaktadır.

Temel İslam Bilimleri Bölümünde 12 profesör, 4 doçent, 12 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi doktor, 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 45 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz Kelam, Tefsir, Tasavvuf, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Arap Dili ve Belagatı ve Kıraat olmak üzere 8 ana bilim dalından oluşmaktadır.


Lisansüstü Programlarımız


Program

Doktora

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Kelam

Tefsir

Tezli Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Hadis

Kelam

İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

İslam Hukuku

Tefsir

Tezsiz Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri

Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak