İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün amacı; İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarih sürecini konu edinmek ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektir. Bölüm kapsamındaki ana bilim dallarında, bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vâkıf ve onlara çözümler üretebilen, bilimsel düşünce ve etik kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip öğrenciler yetiştirmektir.


Alanın gerektirdiği Arapça ve Osmanlıcanın yanı sıra batı dillerinin de interdisipliner çalışmalarda kullanılmasını desteklemektedir. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün diğer bir amacı da, İslâm tarihi ve medeniyetini bütün yönleri ile ele alarak, bu çerçevede lisans ve lisansüstü seviyede, bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır.


İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında 1 profesör, 3 doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz, İslam Tarihi, Türk-Din Mûsikîsi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk-İslam Sanatları Tarihi olmak üzere 4 ana bilim dalından oluşmaktadır. 


Bölümümüz tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir. 


Lisansüstü Programlarımız


Program

Doktora

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Kelam

Tefsir

Tezli Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Hadis

Kelam

İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

İslam Hukuku

Tefsir

Tezsiz Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri

Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak