Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri lisansüstü eğitimi öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Amacımız ana bilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik ve katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, felsefe ve din bilimlerinde toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır. 

Bölümümüz tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir. 

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında 8 profesör, 1 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık olmak üzere 8 ana bilim dalından oluşmaktadır.


Lisansüstü Programlarımız


Program

Doktora

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Kelam

Tefsir

Tezli Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Hadis

Kelam

İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

İslam Hukuku

Tefsir

Tezsiz Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri

Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak