Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri lisansüstü eğitimi öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Amacımız ana bilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik ve katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, felsefe ve din bilimlerinde toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır. 

Bölümümüz tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir. 

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında 8 profesör, 1 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık olmak üzere 8 ana bilim dalından oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için; https://lee.hitit.edu.tr/tr/fdb


HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook