Temel İslam Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri lisansüstü eğitimi öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.


Amacımız ana bilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik ve katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, Temel İslam Bilimlerinde toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır. 


Bölümümüz tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir. 


Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında 11 profesör, 6 doçent, 7 doktor öğretim üyesi (2’si yabancı uyruklu), 9 öğretim görevlisi (2’i yabancı uyruklu), 4 doktor öğretim görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi, 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 43 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz İslam Hukuku, Tefsir, Kelam, Hadis, Tasavvuf, İslam Mezhepleri Tarihi, Arap Dili ve Belağatı, Kur’an Okuma ve Kıraat İlmi olmak üzere 8 ana bilim dalından oluşmaktadır.


Ayrıntılı bilgi için; https://lee.hitit.edu.tr/tr/tib

Temel İslam Bölümleri


HIZLI ERİŞİM

Instagram Youtube Twitter Facebook