Tarihçe

11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 3837 sayılı Kanunla, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi adıyla kurulmuştur. Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak İlahiyat Bölümü’ne alınan 30 öğrenci ile 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır.


 

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak