Program Yeterlikleri

Program Yeterlikleri

 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve öğretme becerisine sahip olur.
 • İlahiyat alanında temel bilgi, kavram, görüşleri ve tarihsel süreçleri kavrar ve yorumlar.
 • İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır ve yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Doğru düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik rehberlik yapar.
 • Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapçayı ve bir batı dilini kullanır.
 • Modern eğitim-öğretim metotları ve teknolojik materyali alanı ile ilgili faaliyetlerde kullanır.
 • Türk-İslam tarihini bilir ve İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında ekoller, kuramlar ve meseleleri kavrar.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması sürecinde bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir, disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirme yapar.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Youtube Twitter Facebook