Program Çıktıları

 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Alanındaki temel bilgi, kavram, görüş ve bunların tarihsel süreçlerini açıklar.
 • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel ve   toplumsal dini sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmaya ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlamlandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Hitabet ve sözlü/yazılı iletişimde Türkçeyi doğru kullanır. Alanıyla ilgili klasik-modern metinleri anlayabilecek düzeyde Arapçayı ve (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) bir Batı dilini kullanır.
 • Alanı ile ilgili faaliyetlere uygun eğitim-öğretim metotlarını ve teknolojik materyali seçer/geliştirir ve kullanır.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve paylaşılması sürecinde bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile diğer bilim alanları arasında ilişki kurarak bağımsız projeler yürütür veya bir ekip üyesi olarak projelerde etkin görev alır.
 • İslam düşüncesindeki ekolleri/hareketleri tanımlar, ekollerin fikirlerini karşılaştırır, nesnel ve eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
 • Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilerin topluma kazandırılması ve rehabilitasyonlarına yönelik gönüllülük/sosyal sorumluluk çalışmaları yürütür.
 • Sorumluluğu altındakilerin kişisel ve mesleki alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değişen hayata ve yeniliğe uyumlu şekilde kullanır.

 

(Önceki) Program Çıktıları

 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve öğretme becerisine sahip olur.
 • İlahiyat alanında temel bilgi, kavram, görüşleri ve tarihsel süreçleri kavrar ve yorumlar.
 • İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır ve yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Doğru düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik rehberlik yapar.
 • Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapçayı ve bir batı dilini kullanır.
 • Modern eğitim-öğretim metotları ve teknolojik materyali alanı ile ilgili faaliyetlerde kullanır.
 • Türk-İslam tarihini bilir ve İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında ekoller, kuramlar ve meseleleri kavrar.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması sürecinde bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir, disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirme yapar.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi