Program Amaçları

 • Araştırma ve geliştirme kapsamında din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgiler üretmek.
 • Bireysel ve toplumsal dini ve ahlaki sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini anlamlandırma yeteneği kazandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmak.
 • Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı bireylerine yönelik rehberlik yapmak.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz etmek.
 • Milli, manevi, bilimsel, kültürel ve toplumsal etik değerleri kazandırmak ve bu değerlerin uygulanmasında rol model geliştirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve öğretme becerisine sahip olur.
 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • İlahiyat alanında temel bilgi, kavram, görüşleri ve tarihsel süreçleri kavrar ve yorumlar.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir, disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirme yapar.
 • İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Doğru düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik rehberlik yapar.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması sürecinde bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Modern eğitim-öğretim metotları ve teknolojik materyali alanı ile ilgili faaliyetlerde kullanır.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır ve yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Türk-İslam tarihini bilir ve İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirir.

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi