Program Amaçları

Program Amaçları

  • Araştırma ve geliştirme kapsamında din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgiler üretmek.
  • Bireysel ve toplumsal dini ve ahlaki sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
  • Din-birey-toplum ilişkilerini anlamlandırma yeteneği kazandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmak.
  • Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı bireylerine yönelik rehberlik yapmak.
  • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz etmek.
  • Milli, manevi, bilimsel, kültürel ve toplumsal etik değerleri kazandırmak ve bu değerlerin uygulanmasında rol model geliştirmek.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Youtube Twitter Facebook