Müfredat Programı

Fakültemizde 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan %30 Arapça Müfredat Programı uygulanmaktadır. 
İlahiyat Lisans Programı’nın süresi zorunlu Arapça hazırlık sınıfıyla birlikte 10 yarıyıl (5 yıl) olup ders geçme ve kredi tamamlama esasına göre işlemektedir. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İlahiyat Lisans Diploması verilmektedir.
Müfredatının Ders İçerikleri Müfredatının tümünü BURADAN görebilirsiniz.

Program Amaçları:
1. Araştırma ve geliştirme kapsamında din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgiler üretmek. 
2. Bireysel ve toplumsal dini ve ahlaki sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
3. Din-birey-toplum ilişkilerini anlamlandırma yeteneği kazandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmak.
4. Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı bireylerine yönelik rehberlik yapmak.
5. Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz etmek.
6. Milli, manevi, bilimsel, kültürel ve toplumsal etik değerleri kazandırmak ve bu değerlerin uygulanmasında rol model geliştirmek.


HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak