Komisyon Üyeleri

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Komisyon Üyeleri

(Fakülte Yönetim Kurulu'nun 02/07/2019 tarih ve 2019/108 karar gereğince.)


1) Prof. Dr. Selim TÜRCAN

2) Doç. Dr. İsmail BULUT

3) Öğr. Gör. Sema DİNÇ

4) Arş. Gör. Sema BOLAT

5) Fak. Sek. İbrahim AÇIKEL

6) Bil. İşl. Ercan DOĞAN

7) Bil. İşl. Selami ÇOBAN

8) Bil. İşl. Bengü SİL

9) Sürekli İşçi Fatma YİĞİTHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube