Kamu Hizmet Standartı

ÖĞRENCİ İŞLERİ
NOHİZMET TÜRÜTALEP ŞEKLİSÜRESİSORUMLU BİRİM
1İlk Kayıt İşlemleriBaşvuru Belgeleri10 iş günüÖğrenci İşleri Birimi 
2Yatay Geçiş Transkript, hazırlık sınıfı başarı belgesi, yüzde on belgesi, ders içerikleri, ÖSYS sonuç belgesi, disiplin cezası belgesi, pasaport giriş çıkış vizesi, başvuru dilekçesi1 ayÖğrenci İşleri Birimi 
3Kayıt Yenileme Birimlerce düzenlenen katkı payı/öğrenim ücreti listeleri10 iş günüÖğrenci İşleri Birimi 
4Öğrenci BelgesiDilekçe 1 iş günüÖğrenci İşleri Birimi 
5Transkiript Dilekçe 1 iş günüÖğrenci İşleri Birimi 
6Kayıt Dondurma Dilekçe, kayıt dondurma nedenine ilişkin belge, Birim Yönetim Kurulu Kararı2 hafta Öğrenci İşleri Birimi 
7Kayıt Silme ve İlişik KesmeDilekçe(Lisansüstü Programlar) ve İlişik Kesme Belgesi, Vekâletname ile talep edilmesi halinde Noter Onaylı Vekâletname1 haftaÖğrenci İşleri Birimi 
8Ders Ekleme - Ders Bırakma - Mazeretli Geç KayıtlarDilekçe 5 iş günüÖğrenci İşleri Birimi 
9Öğrenci Sağlık KarnesiDilekçe 1 iş günü (SKSye Gönderilir)Öğrenci İşleri Birimi 
10Bilgi Edinme Dilekçe 5  iş günüÖğrenci İşleri Birimi 
 
PERSONEL İŞLERİ
NOHİZMET TÜRÜTALEP ŞEKLİSÜRESİSORUMLU BİRİM
1Personel Özlük İşleriDilekçe 3 iş günüPersonel İşleri Birimi 
2Yurt İçi ve Yurt Dışı Personel Görevlendirilmesi Dilekçe-Mazeret Belgeleri   Y.dışı 14 iş günü Y.içi  7 iş günüPersonel İşleri Birimi 
3Arş.Görevlileri  Görev 
Süresi Uzatımı 
Dilekçe 10 iş günüPersonel İşleri Birimi 
4Yrd.Doç.Dr. Pers. Görev 
Süresi Uzatma
Dilekçe - Yayınlar - 
Hakem Raporları
3 ayPersonel İşleri Birimi 
 
GELEN - GİDEN EVRAK 
NOHİZMET TÜRÜTALEP ŞEKLİSÜRESİSORUMLU BİRİM
1YazışmalarGelen-Giden Evrak 3 iş günüEvrak Kayıt Birimi 
2Arşiv İşlemleriArşivlenecek Desimal Dosyaları 1 yıl Evrak Kayıt Birimi 
 
MALİ İŞLER VE SATINALMA
NOHİZMET TÜRÜTALEP ŞEKLİSÜRESİSORUMLU BİRİM
1Personel Ödemeleri Maaş ve Mesailer 5 iş günü (İlgili Birime Gönderilir)Mali İşler Birimi
2Fatura ÖdemeleriFatura İcmalleri5 iş günü (İlgili Birime Gönderilir)Mali İşler Birimi
3Bütçe Hazırlama Üst Makam Yazısı 10 iş günü (İlgili Birime Gönderilir)Mali İşler Birimi
4Faaliyet Raporları Üst Makam Yazısı 10 iş günü (İlgili Birime Gönderilir)Mali İşler Birimi
 
KÜTÜPHANE 
NOHİZMET TÜRÜTALEP ŞEKLİSÜRESİSORUMLU BİRİM
1Kitap TalebiÖğrenci Kimliği1 saatKütüphane Sorumlusu
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi ve/veya eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına 
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması ve/veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda  ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Kenan YAŞAR Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hicabi Seçkiner
Fakülte SekreteriDekan Yardımcısı

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak