Kalite Politikası


"Sahip olduğu birikim ve personel ile milli ve manevi duyarlılık içerisinde eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında çözüm üretmek ve temsil kabiliyeti yüksek, ahlaki değerleri içselleştirmiş, yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık bireyler yetiştirmek üzere kalite düzeyini sürekli yükselten uluslararası standartlarda öncü bir fakülte olmayı taahhüt ediyoruz."


Alt Amaçlara Yönelik Kalite Politikaları


Kurumsal Yönetim Politikası

Fakültemiz;

Kurumsal değerlerin ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak iletişim ağlarını etkin kullanan,

Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, liyakat esaslı bir insan kaynakları yönetimi yürüten,

İnsan kaynakları planlaması kapsamında çalışanların kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen, performanslarını değerlendiren ve eğitim planlamalarını gerçekleştiren, bir kurumsal yönetim politikası benimser.


Eğitim-Öğretim

Öğrenci ve kalite odaklı, etkin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim anlayışı etrafında şekillenen,

Geleneğe hâkim, yenileşmeye açık, ulusal ve uluslararası çağdaş standartlara entegre olan,

Araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi, manevi değerleri kendine rehber edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,

Mevcut müfredata desteleyen ders dışı etkinlik ve projelerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yetkinliklerini geliştiren,

Her düzeyde uluslararasılaşmayı önceleyen,

Her kesimden paydaş görüşlerine ve memnuniyetine önem veren, bir eğitim politikası benimser.


Araştırma-Geliştirme

Fakültemiz;

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyokültürel katkılar sağlayan,

Multidispliner ve transdisipliner araştırmaların teşvik edildiği,

Fakülte-paydaş kurum iş birliğinin desteklendiği,

Bilimsel yayın gibi araştırma-geliştirme çalışmalarına önem veren bir araştırma-geliştirme politikasını benimser.

Topluma Hizmet

Fakültemiz;

Topluma hizmet bilinciyle yaşadığı toplumun gereksinimlerini tespit ederek çözüm üreten,

Topluma katkı sağlamaya yönelik hizmetlerde paydaşlarıyla iş birliği yapan,

Paydaş memnuniyetini üst düzeye taşıyan ve toplumsal değerlere saygı duyan,

Sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüren,

Bu değerler bütünü içerisinde nitelikli insan yetiştiren ve daha güçlü bir toplumu hedefleyen bir topluma hizmet politikası benimser.


Uluslararasılaşma

Fakültemiz;

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırarak zengin bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturan, 

Uluslararası nitelikteki yayın ve projelerin sayılarının artırılması suretiyle uluslararası bilimsel ağlar içerisinde etkili ve görünür olan,

Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını sürekli arttıran,

Fakültemizi uluslararası standartlarda bir fakülte konumuna taşıyan bir uluslararasılaşma politikası benimser.


Tanınırlık Faaliyetleri

Fakültemiz;

Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyen,

Sosyal medya araçları üzerinden etkinlikler yapan.

İslami İlimler Araştırma Merkezi üzerinden sosyal sorunlara dair projelere teşvik eden,

Fakülte Dergisinin tarandığı indeksleri artıran politika benimser.


HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak