Kalite Politikası


Köklü bir geçmişe sahip olan Fakültemiz;

Eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarda, ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılama anlayışına sahip, güvenilir ve tercih edilen Fakülte olma hedefiyle,

İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretmek üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeyi,

Kalite sistemleri kapsamında tüm akademik personelin yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmelerini ve öncü çalışmalar ve projeler üreterek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Lisans ve lisansüstü düzeyinde problem çözme becerisini kazanmış, temsil kabiliyeti yüksek, ahlaki değerleri içselleştirmiş, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturma zihniyetine sahip öğrenci yetiştirmeyi,

İcra ettiği tüm faaliyetlerin kalitesini, sahip olduğu birikim ve tecrübe ile uluslararası standartlarda öncü bir fakülte olmayı taahhüt ediyoruz.


Alt Amaçlara Yönelik Kalite Politikaları


Kurumsal Yönetim Politikası

Fakültemiz;

Kurumsal değerlerin ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak iletişim ağlarını etkin kullanan,

Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, liyakat esaslı bir insan kaynakları yönetimi yürüten,

İnsan kaynakları planlaması kapsamında çalışanların kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen, performanslarını değerlendiren ve eğitim planlamalarını gerçekleştiren, bir kurumsal yönetim politikası benimser.


Eğitim-Öğretim

Öğrenci ve kalite odaklı, etkin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim anlayışı etrafında şekillenen,

Geleneğe hâkim, yenileşmeye açık, ulusal ve uluslararası çağdaş standartlara entegre olan,

Araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi, manevi değerleri kendine rehber edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,

Mevcut müfredata desteleyen ders dışı etkinlik ve projelerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yetkinliklerini geliştiren,

Her düzeyde uluslararasılaşmayı önceleyen,

Her kesimden paydaş görüşlerine ve memnuniyetine önem veren, bir eğitim politikası benimser.


Araştırma-Geliştirme

Fakültemiz;

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyokültürel katkılar sağlayan,

Multidispliner ve transdisipliner araştırmaların teşvik edildiği,

Fakülte-paydaş kurum iş birliğinin desteklendiği,

Bilimsel yayın gibi araştırma-geliştirme çalışmalarına önem veren bir araştırma-geliştirme politikasını benimser.

Topluma Hizmet

Fakültemiz;

Topluma hizmet bilinciyle yaşadığı toplumun gereksinimlerini tespit ederek çözüm üreten,

Topluma katkı sağlamaya yönelik hizmetlerde paydaşlarıyla iş birliği yapan,

Paydaş memnuniyetini üst düzeye taşıyan ve toplumsal değerlere saygı duyan,

Sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüren,

Bu değerler bütünü içerisinde nitelikli insan yetiştiren ve daha güçlü bir toplumu hedefleyen bir topluma hizmet politikası benimser.


Uluslararasılaşma

Fakültemiz;

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırarak zengin bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturan, 

Uluslararası nitelikteki yayın ve projelerin sayılarının artırılması suretiyle uluslararası bilimsel ağlar içerisinde etkili ve görünür olan,

Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını sürekli arttıran,

Fakültemizi uluslararası standartlarda bir fakülte konumuna taşıyan bir uluslararasılaşma politikası benimser.


Tanınırlık Faaliyetleri

Fakültemiz;

Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyen,

Sosyal medya araçları üzerinden etkinlikler yapan.

İslami İlimler Araştırma Merkezi üzerinden sosyal sorunlara dair projelere teşvik eden,

Fakülte Dergisinin tarandığı indeksleri artıran politika benimser.


HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi