Kalite Politikası

Kalite Politikamız

Köklü bir geçmişe sahip olan Fakültemiz;

·       Eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarda, ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılama anlayışına sahip, güvenilir ve tercih edilen Fakülte olma hedefiyle,

·       İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretmek üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeyi,

·       Kalite sistemleri kapsamında tüm akademik personelin yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmelerini ve öncü çalışmalar ve projeler üreterek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

·       Lisans ve lisansüstü düzeyinde problem çözme becerisini kazanmış, temsil kabiliyeti yüksek, ahlaki değerleri içselleştirmiş, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturma zihniyetine sahip öğrenci yetiştirmeyi,

·       İcra ettiği tüm faaliyetlerin kalitesini, sahip olduğu birikim ve tecrübe ile uluslararası standartlarda öncü bir fakülte olmayı taahhüt ediyoruz.

Alt amaçlara yönelik kalite politikaları 

Kurumsal Yönetim Politikası

Fakültemiz,

·       Kurumsal değerlerin ve kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak iletişim ağlarını etkin kullanan,

·       Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda, liyakat esaslı bir insan kaynakları yönetimi yürüten,

·       İnsan kaynakları planlaması kapsamında çalışanların kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen, performanslarını değerlendiren ve eğitim planlamalarını gerçekleştiren,

bir kurumsal yönetim politikası benimser.

Eğitim-Öğretim

·       Öğrenci ve kalite odaklı, etkin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim anlayışı etrafında şekillenen,

·       Geleneğe hâkim, yenileşmeye açık, ulusal ve uluslararası çağdaş standartlara entegre olan,

·       Araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi, manevi değerleri kendine rehber edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,

·       Mevcut müfredata desteleyen ders dışı etkinlik ve projelerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yetkinliklerini geliştiren

·       Her düzeyde uluslararasılaşmayı önceleyen,

·       Her kesimden paydaş görüşlerine ve memnuniyetine önem veren,

bir eğitim politikası benimser.

Araştırma-Geliştirme

Fakültemiz,

·       Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyokültürel katkılar sağlayan,

·       Multidispliner ve transdisipliner araştırmaların teşvik edildiği,

·       Fakülte-paydaş kurum iş birliğinin desteklendiği,

·       Bilimsel yayın gibi araştırma-geliştirme çalışmalarına önem veren bir araştırma-geliştirme politikasını benimser.

Topluma Hizmet

Fakültemiz,

·       Topluma hizmet bilinciyle yaşadığı toplumun gereksinimlerini tespit ederek çözüm üreten,

·       Topluma katkı sağlamaya yönelik hizmetlerde paydaşlarıyla iş birliği yapan,

·       Paydaş memnuniyetini üst düzeye taşıyan ve toplumsal değerlere saygı duyan,

·       Sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdüren,

·       Bu değerler bütünü içerisinde nitelikli insan yetiştiren ve daha güçlü bir toplumu hedefleyen bir topluma hizmet politikası benimser.

Uluslararasılaşma

Fakültemiz,

·       Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırarak zengin bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturan, 

·       Uluslararası nitelikteki yayın ve projelerin sayılarının artırılması suretiyle uluslararası bilimsel ağlar içerisinde etkili ve görünür olan,

·       Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını sürekli arttıran,

·       Fakültemizi uluslararası standartlarda bir fakülte konumuna taşıyan bir uluslararasılaşma politikası benimser.

Tanınırlık Faaliyetleri

Fakültemiz

·       Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyen,

·       Sosyal medya araçları üzerinden etkinlikler yapan.

·       İslami İlimler Araştırma Merkezi üzerinden sosyal sorunlara dair projelere teşvik eden,

·       Fakülte Dergisinin tarandığı indeksleri artıran politika benimser.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Youtube Twitter Facebook