Genel Bilgiler

            FAKÜLTEMİZ


 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde din bilimleri alanında yüksek öğretim vermektedir. Fakültemizde eğitim-öğretim süresi zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl olup, eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretimle İslami Bilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Öğrencilere alanının uzmanı olan Öğretim Elemanları tarafından, Arapça, Kuran Okuma ve Tecvid, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, Türk ve İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi ve Dini Musiki alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler okutulmaktadır. Fakültede tam gün esaslı eğitim-öğretim uygulanmakta olup, dersler 08.30 başlayıp 22.20’de tamamlanmaktadır.

Fakültemiz eğitim-öğretim kadrosu, 2020 tarihi itibariyle, 21 Profesör, 8 Doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi (3 yabancı uyruklu), 25 Araştırma Görevlisi, 13 Öğretim Görevlisi (1 yabancı uyruklu) olmak üzere toplam 79 Öğretim Elemanından oluşmaktadır.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin akademik yapılanması üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Temel İslam Bilimleri Bölümü,  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüdür. Öğrenciler, Fakültemizden mezun olurken bölümlerden birinden değil, (diğer İlahiyat Fakültelerinde de olduğu gibi) ilahiyat fakültesi mezunu olarak diploma alırlar.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. AKADEMİK, FİZİKİ VE SOSYAL İMKÂNLAR


Fakültemiz, 5500 m2 alan üzerinde yaklaşık 4500 m2 kapalı alana sahip 4er katlı 2 binada eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Sosyal ve akademik alanlar açısından Fakültemiz iyi imkânlara sahiptir. 135 kişilik konferans salonu, 30 kişilik bilgisayar ve internet odası, yemekhane  ve mescit öğretim elemanları ve öğrencilerin hizmetindedir.

Fakülte Kütüphanesi: Fakültemizin B Blok 3. Katında yer alan Kütüphanede, çoğunluğunu din bilimleri ve sosyal bilimlere ait süreli yayınlar ve kitaplar bulunmaktadır. Kütüphanemiz, başta merhum Prof. Dr. Hasan KATİPOĞLU, Mürsel ŞAHİNBAŞ ve Mahir ÖZCEYLAN bağışları olmak üzere, İMVAK, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve diğer hayırseverler tarafından bağışlanan yaklaşık 25 bin cilt kitap ve dergiden oluşmaktadır. Kütüphanede Dewey-Onlu Tasnif sistemine göre düzenlenen kitaplar açık raf sistemi ile okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Kütüphanemizde yer alan eserlerin katolog taraması  _http://79.123.184.5/ilahiyat.htm  adresinden on-line olarak yapılabilmektedir. Kütüphanemizde ayrıca İSAM tarafından hazırlanan program sayesinde, Süleymaniye Kütüphanesi, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) dahil olmak üzere, 102 kütüphaneye ait 882 bin cilt kitabın künye bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Yemekhane ve Kantin:  Fakülte bahçesinde yer alan müstakil yemekhane ve kantin binası öğrencilere ders dışında kalan vakitlerini bir araya gelerek değerlendirme fırsatı sunar. Yıl boyunca öğle yemeği çıkmakta, öğretim elemanları ile öğrenciler bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Öğrenciler kendi aralarında bir araya gelerek kurdukları öğrenci kulüpleri aracılığıyla ilgi alanlarına göre akademik ve kültürel amaçlı etkinlikler düzenleyebilmektedirler. Fakültemiz tarafından, yılda iki kez hakemli bilimsel bir dergi yayımlanmaktadır. 2002 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan dergimizde, başta öğretim elemanlarımızın makaleleri olmak üzere yurt sathındaki akademisyen ve araştırmacıların ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalarına yer verilmektedir.

 HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube