Erasmus+

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır


Değerli Öğrencilerimiz,

2018 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ve 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları 19 Ekim 2018 tarihinde sonlandırılmış olup ekteki dosyada adı geçen öğrencilerimiz yapılacak olan yabancı dil yazılı sınavına katılmaya hak kazanmıştır. Sınava ilişkin bilgiler Erasmus+ Koordinatörlüğü sayfasında yer almaktadır: 

Erasmus

Genel Bilgi

Erasmus Program Koordinatörlüğü, Erasmus programı; Öğrenci Hareketliliği ve Personel Hareketliliği olmak üzere iki alt faaliyete, bu alt faaliyetler ise sırasıyla öğrenci öğrenim hareketliliği ve staj ile personel ders verme ve eğitim alma olmak üzere farklı faaliyetlere ayrılmaktadır. Erasmus Programı faaliyetleri üniversitemizde Uluslararası İlişkiler Birimi’nin kurulduğu andan itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Bu anlamda ilk adım, programın uygulanması açısından zorunlu olan Erasmus Üniversite Beyannamesi’nin alınmasıyla atılmıştır. Beyanname Hitit Üniversitesinin de bu programa dahil olmasına olanak vermiş böylelikle öğrenci ve personel hareketlilikleri başlamıştır. Tüm bu hareketliliklerin uygulanabilmesi için Avrupalı yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu ikili anlaşmaların yenilerinin yapılabilmesi ve var olanların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için Uluslararası İlişkiler Birimi üniversite birim ve bölümlerini desteklemektedir. Gidecek öğrenci ve personelin başvurusu, seçimi ve değerlendirmesi ve gerekli belgelerin düzenlenerek yararlanıcının gitmeye hazırlanması Erasmus Koordinatörlüğümüzce yapılmaktadır. Öğrenci hareketliliği nicelik anlamında daha yoğun olduğundan, özellikle hareketliliğe hazırlanan öğrenciler için çeşitli toplantılar ve oryantasyon çalışmaları ile destek sağlanmaktadır.

Web Sitesi için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak