Hitit İlahiyat Dergisi

Hitit İlahiyat Dergisi/Hitit Theology Journal

e-ISSN 2757-6949 / https://dergipark.org.tr/tr/pub/hid


Hitit İlahiyat Dergisi/ Hitit Theology Journal, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi/Gazı University the Journal of Corum Divinity Faculty (ISSN 1303-7757) adıyla yayın hayatına başlamıştır. 2006 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Divinity Faculty of Hitit University (ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110) ismiyle yayınlanmıştır. 

13. 01.2021 tarihinde Hitit İlahiyat Dergisi/Hitit Theology Journal (ISSN 2757-6957 | e-ISSN 2757-6949) ismiyle yayımlanmaya devam etmektedir.

ESCI (2015), TRDİZİN (2009), EBSCO Academic Search Ultimate (2002), Index Islamicus (2002), IndexCopernicus (2019) gibi önemli dizinlerde taranan dergimiz AHCI değerlendirme sürecindedir.

Hitit İlahiyat Dergisi, Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din alanlarında yapılan ilmi çalışmaları (makale, çeviri, kitap değerlendirmesi) değerlendirerek yazarlara ve alana perspektifler sağlamaya ve çalışmalara nitelik kazandırmayı amaçlayan dergimiz, nitelikli makaleleri değerlendirme ve yayımlamanın yanı sıra yazara ve çalışmalara bilimsel ve akademik katkı sunmaktadır.

Hitit İlahiyat Dergisi, Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din alanlarında karşılaştırmalı ve disiplinler arası çok yönlü çalışmaları yayımlamaktadır.

Dergiye özgü altı aşamalı yayım süreci aktif görev yapan 23 Editoryal Ekip, 15 Yayın Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Paydaşların katkıları dikkate alınarak derginin editoryal ekibi özverili bir şekilde AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak