Amaç ve Hedeflerimiz

Amaçlar

Hedefler

Eğitim – Öğretim niteliğini arttırmak

Hedef-1 Mevcut programlardaki dersleri geliştirmek

Hedef-2 Öğretim üyelerinin nitelik olarak kendilerini akademik ortama hazırlamalarına imkan sağlanması ve bu konuda öğretim üyelerine her türlü desteğin verilmesi

Fakültemiz tarafından yayımlanan İlahiyat Fakültesi Dergisinin yayımlanmasının sürekliliğini sağlamak

 

Hedef-1 Dergimizin uluslararası saygın veri tabanlarında taranması için gerekli çalışmaların sağlanması

 

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak