ÇARŞAMBA TOPLANTILARININ GÜZ DÖNEMİ SON OTURUMU YAPILDI

Fakültemizde mutad olarak yapılan Çarşamba toplantılarının bu haftaki Akademisyen konuğu Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu idi.

2016-20117 Öğretim yılı Güz döneminin son toplantısında,  Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu, İslam Araştırma Teknikleri arasında önemli bir yer tutan “Yazma Eserler ve Tahkik Usulü” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. 

“Nusus” olarak bildiğimiz ecdat yadigârı, medeniyetimizin olmazsa olmazı elyazması kitapların günümüze aktarılması ve araştırmacıların istifadesine sunulmasının önemine dikkat çekilen sunumda, özellikle “Tahkik” konusu üzerinde duruldu. Tahkik yapan kişinin tıpkı bir arkeolog gibi çalışma yaptığı tarihi eserin, bir yazmanın üzerinde hassasiyet ve titizlikle çalışması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu, yaptığı tahkik çalışmalarından örnekler verdi.

Aynı zamanda İSAM’da Tahkik kursunu başarı ile bitiren Bekiroğlu Hocamız, Çorumlu olması hasebiyle Şeyhülislam Ebu’s-Suud Efendi’ye ait olan “Meakıdu’t-Tıraf” adlı esere yapılan tahkik çalışmasını ve takip edilen metodu örneklerle anlattı. Yine Konyalı Hadimî Hazretlerine ait İhlas Suresi tefsiri üzerinde yaptığı tahkik çalışması ve takip ettiği metodu gözler önüne serdi.

Osmanlı Padişahlarına sunulan “Nüshatu’s-Sultan” olarak bilinen el yazmaları ile ilgili paylaşılan bilgiler dikkatle takip edildi. 

Son bölümde ise, İstanbul’da yazma eserlerin yer aldığı Şehid Ali Paşa, Atıf Efendi, Köprülü Kütüphaneleri ile, Ayasofya, Süleymaniye,Nuru Osmaniye gibi Padişah Kütüphaneleri tanıtılarak, muhakkikini bekleyen ecdat yadigârı el yazmaları gündeme getirildi.

İlgi ile izlenen sunum, soru ve önerilerle sonlandırıldı. Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Azimli, Bahar döneminde de Çarşamba toplantılarının devam edeceğini ifade ederek, katılanlara teşekkür etti.
HIZLI ERİŞİM

Instagram Youtube Twitter Facebook